Home-FI

MGA PAKSA

Ano ang nasa Balota sa Nobyembre 6?

Tingnan ang mga katungkulan at panukalang lalabas sa balota sa Nobyembre 6

accessible voting

Aksesibilidad sa Pagboto

Alamin ang mga programa at serbisyo para sa aksesibilidad

Advisory Committees

Mga Resulta ng Eleksyon sa Nobyembre 6

Tingnan ang iskedyul ng mga pag-uulat at mga resulta

Rehistrasyon at Pagboto ng mga Hindi-Mamamayan

Alamin ang mga kailangan para sa elihibilidad, at ang tungkol sa pagboto sa Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan

District and Special Elections

Pagtiyak sa Katayuan ng Probisyonal/Kondisyonal na Balota

Gamitin ang tool na ito para i-track ang estado ng inyong balota para sa eleksyon sa Nobyembre 6

Lookup para sa Estado ng Balota

Gamitin ang tool na ito para i-track ang estado ng inyong balota para sa eleksyon sa Nobyembre 6

PINAKABAGONG BALITA

FINAL Election Results for the November 6, 2018, Consolidated General Election
SAN FRANCISCO, Tuesday, November 27, 2018 – Today the San Francisco Department of Elections certified the final election results for the November 6, 2018, Consolidated General Election.

Preliminary Election Results: Report #18 and Ballot Processing Update
SAN FRANCISCO, Monday, November 26, 2018 – Today the San Francisco Department of Elections issued the 18th preliminary election results report of votes cast for the November 6, 2018, Consolidated General Election.

MAKIPAG-UGNAYAN SA DEPARTAMENTO

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
(Alamin ang mga Direksyon)
Ang mga oras ay: Lunes hanggang Biyernes
8 a.m. hanggang 5 p.m.

Email: SFVote@sfgov.org
Telepono: (415) 554-4375
Fax: (415) 554-7344
TTY: (415) 554-4386

Aksesibilidad sa Wika
中文: (415) 554-4367
Español: (415) 554-4366
Filipino: (415) 554-4310

UPDATE SA TWITTER