Home-FI

MGA PAKSA

Ano ang nasa Balota sa Nobyembre 6?

Tingnan ang mga katungkulan at panukalang lalabas sa balota sa Nobyembre 6

accessible voting

Aksesibilidad sa Pagboto

Alamin ang mga programa at serbisyo para sa aksesibilidad

Advisory Committees

Mga Resulta ng Eleksyon sa Nobyembre 6

Tingnan ang iskedyul ng mga pag-uulat at mga resulta

Rehistrasyon at Pagboto ng mga Hindi-Mamamayan

Alamin ang mga kailangan para sa elihibilidad, at ang tungkol sa pagboto sa Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan

District and Special Elections

Tulong sa Wika

Sự Hỗ Trợ, 도움

Lookup para sa Estado ng Balota

Gamitin ang tool na ito para i-track ang estado ng inyong balota para sa eleksyon sa Nobyembre 6

PINAKABAGONG BALITA

The Department of Elections Reminds San Franciscans of the November 6 Election Deadlines
SAN FRANCISCO, Tuesday, October 16, 2018 – The Department of Elections reminds San Franciscans of important deadlines for the upcoming Consolidated General Election – November 6th is just three weeks away!

The Department of Elections Is Recruiting Poll Workers for the November 6 Election
SAN FRANCISCO, Monday, October 15, 2018–With the countdown to the November 6 election underway, the Department of Elections seeks poll workers to help administer voting at neighborhood polling places on Election Day.

MAKIPAG-UGNAYAN SA DEPARTAMENTO

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
(Alamin ang mga Direksyon)
Ang mga oras ay: Lunes hanggang Biyernes
8 a.m. hanggang 5 p.m.

Email: SFVote@sfgov.org
Telepono: (415) 554-4375
Fax: (415) 554-7344
TTY: (415) 554-4386

Aksesibilidad sa Wika
中文: (415) 554-4367
Español: (415) 554-4366
Filipino: (415) 554-4310

UPDATE SA TWITTER