Home-FI

View key dates for the November 5, 2019, Consolidated Municipal Election
View key dates for the March 3, 2020, Presidential Primary Election
View key dates for the November 3, 2020, Consolidated General Election
 

MGA PAKSA

Ano ang nasa Balota sa Nobyembre 6?

Tingnan ang mga katungkulan at panukalang lalabas sa balota sa Nobyembre 6

accessible voting

Aksesibilidad sa Pagboto

Alamin ang mga programa at serbisyo para sa aksesibilidad

Advisory Committees

Mga Resulta ng Eleksyon sa Nobyembre 6

Tingnan ang iskedyul ng mga pag-uulat at mga resulta

Rehistrasyon at Pagboto ng mga Hindi-Mamamayan

Alamin ang mga kailangan para sa elihibilidad at pagboto sa Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan sa Nobyembre 2019

District and Special Elections

Pagtiyak sa Katayuan ng Probisyonal/Kondisyonal na Balota

Gamitin ang tool na ito para i-track ang estado ng inyong balota para sa eleksyon sa Nobyembre 6

Mga Eleksyon sa mga Ahensiya at Distrito

Alamin ang tungkol sa Community Benefit District at iba pang mga eleksyong magaganap sa 2019

PINAKABAGONG BALITA

Notice: Department of Elections Will Canvass SoMa West Community Benefit District Ballots on February 5, 2019
SAN FRANCISCO, Friday, February 1, 2019 — On Tuesday, February 5, the Department of Elections will conduct the canvass of ballots cast in the special election to establish a SoMa West Community Benefit District (CBD).

FINAL Election Results for the November 6, 2018, Consolidated General Election
SAN FRANCISCO, Tuesday, November 27, 2018 – Today the San Francisco Department of Elections certified the final election results for the November 6, 2018, Consolidated General Election.

MAKIPAG-UGNAYAN SA DEPARTAMENTO

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
(Alamin ang mga Direksyon)
Ang mga oras ay: Lunes hanggang Biyernes
8 a.m. hanggang 5 p.m.

Email: SFVote@sfgov.org
Telepono: (415) 554-4375
Fax: (415) 554-7344
TTY: (415) 554-4386

Aksesibilidad sa Wika
中文: (415) 554-4367
Español: (415) 554-4366
Filipino: (415) 554-4310

UPDATE SA TWITTER