Mga Form at mga Mapagkukunan ng Impormasyon

 

Maligayang pagdating sa pahina para sa mga Form at mga Mapagkukunan ng Impormasyon, kung saan maaari ninyong ma-access ang iba’t-ibang mga form, mga tool, at iba pang mga mapagkukunan ng impormasyon, gaya ng impormasyon tungkol sa 2020 Senso at Muling Pagdidistrito, Sistema ng Pagboto sa San Francisco, mga Batas sa Eleksyon, at nakaraang mga eleksyon.

Kung kayo ay may mga katanungan, mangyaring tumawag sa (415) 554-4310, o mag-email sa SFVote@sfgov.org.