Mga Paraan sa Pagboto

Person receiving a vote-by-mail ballot

 

Gamitin ang mga link sa ibaba para alamin ang iba’t-ibang opsiyon sa pagboto para sa mga botante ng San Francisco.