Nobyembre 8, 2022 Mga Resulta ng Eleksyon – Detalyadong mga Ulat

 

Huling Update: December 1, 2022 3:56 PM

Tingnan at i-download ang detalyadong mga ulat ng resulta para sa Nobyembre 8, 2022 na Eleksyon. Dinadagdag ang mga resulta sa pahinang ito araw-araw tuwing kailan tinatabula ang mga balota, simula sa kauna-unahang ulat na inilalabas nang 8:45 p.m. sa Gabi ng Eleksyon.

Patuloy kaming nagsisikap na magdagdag ng mahahalagang tala ng datos sa aming website. Mangyaring gamitin ang aming contact form para humiling o magmungkahi ng nais ninyong makitang tala ng datos.

Final Report

Final Report
Report PDF Text Excel XML/Zip
Summary Summary in PDF format   Summary in Excel format Summary in XML format
Certification Letter Certification Letter in PDF format      
Statement of the Vote Statement of the Vote in PDF format   Statement of the Vote in Excel format  
District and Neighborhood Statement of the Vote District and Neighborhood Statement of the Vote in PDF format   District and Neighborhood Statement of the Vote in Excel format  
Ranked-Choice Voting: District Attorney Short Report RCV Settings Legend District Attorney RCV report in PDF format   District Attorney RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: District Attorney Detailed Report RCV Settings Legend District Attorney RCV report in PDF format   District Attorney RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Public Defender Short Report RCV Settings Legend Public Defender RCV report in PDF format   Public Defender RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Public Defender Detailed Report RCV Settings Legend Public Defender RCV report in PDF format   Public Defender RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D4 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D4 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D4 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D4 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D4 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D4 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D6 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D6 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D6 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D6 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D6 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D6 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D8 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D8 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D8 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D8 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D8 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D8 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D10 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D10 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D10 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D10 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D10 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D10 RCV report in Excel format  
Cast Vote Record (Raw data) - JSON CVR export file format       Cast Vote Record in JSON format
Ballot Images - Raw Images
Large file warning: ballot images are zipped by supervisorial district with each file between 16GB and 35GB
Ballot Images hosted externally External link to ballot images
Ballot Images - Ballot Audit and Review Ballot Audit and Review instructions Ballot Audit and Review Tool hosted externally External link to ballot images
Vote-by-Mail Ballot Report Vote-by-Mail Ballot Report in PDF format      
Provisional Ballot Report Provisional Ballot Report in PDF format      
Conditional Voter Registration Ballot Report Summary in PDF format      
ImageCast Central Logs Log File Description       ImageCast Central Logs in zip format
Ballot Scanning Machine Logs Log File Description       Ballot Scanning Machine Logs in zip format
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat: 15

Preliminary Report 15
Report PDF Text Excel XML/Zip
Summary Summary in PDF format   Summary in Excel format Summary in XML format
Statement of the Vote Statement of the Vote in PDF format   Statement of the Vote in Excel format  
District and Neighborhood Statement of the Vote District and Neighborhood Statement of the Vote in PDF format   District and Neighborhood Statement of the Vote in Excel format  
Ranked-Choice Voting: District Attorney Short Report RCV Settings Legend District Attorney RCV report in PDF format   District Attorney RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: District Attorney Detailed Report RCV Settings Legend District Attorney RCV report in PDF format   District Attorney RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Public Defender Short Report RCV Settings Legend Public Defender RCV report in PDF format   Public Defender RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Public Defender Detailed Report RCV Settings Legend Public Defender RCV report in PDF format   Public Defender RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D4 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D4 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D4 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D4 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D4 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D4 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D6 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D6 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D6 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D6 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D6 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D6 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D8 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D8 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D8 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D8 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D8 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D8 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D10 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D10 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D10 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D10 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D10 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D10 RCV report in Excel format  
Cast Vote Record (Raw data) - JSON CVR export file format       Cast Vote Record in JSON format
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat: 14

Preliminary Report 14
Report PDF Text Excel XML/Zip
Summary Summary in PDF format   Summary in Excel format Summary in XML format
Statement of the Vote Statement of the Vote in PDF format   Statement of the Vote in Excel format  
District and Neighborhood Statement of the Vote District and Neighborhood Statement of the Vote in PDF format   District and Neighborhood Statement of the Vote in Excel format  
Ranked-Choice Voting: District Attorney Short Report RCV Settings Legend District Attorney RCV report in PDF format   District Attorney RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: District Attorney Detailed Report RCV Settings Legend District Attorney RCV report in PDF format   District Attorney RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Public Defender Short Report RCV Settings Legend Public Defender RCV report in PDF format   Public Defender RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Public Defender Detailed Report RCV Settings Legend Public Defender RCV report in PDF format   Public Defender RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D4 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D4 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D4 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D4 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D4 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D4 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D6 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D6 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D6 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D6 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D6 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D6 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D8 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D8 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D8 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D8 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D8 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D8 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D10 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D10 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D10 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D10 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D10 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D10 RCV report in Excel format  
Cast Vote Record (Raw data) - JSON CVR export file format       Cast Vote Record in JSON format
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat: 13

Preliminary Report 13
Report PDF Text Excel XML/Zip
Summary Summary in PDF format   Summary in Excel format Summary in XML format
Statement of the Vote Statement of the Vote in PDF format   Statement of the Vote in Excel format  
District and Neighborhood Statement of the Vote District and Neighborhood Statement of the Vote in PDF format   District and Neighborhood Statement of the Vote in Excel format  
Ranked-Choice Voting: District Attorney Short Report RCV Settings Legend District Attorney RCV report in PDF format   District Attorney RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: District Attorney Detailed Report RCV Settings Legend District Attorney RCV report in PDF format   District Attorney RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Public Defender Short Report RCV Settings Legend Public Defender RCV report in PDF format   Public Defender RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Public Defender Detailed Report RCV Settings Legend Public Defender RCV report in PDF format   Public Defender RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D4 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D4 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D4 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D4 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D4 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D4 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D6 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D6 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D6 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D6 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D6 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D6 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D8 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D8 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D8 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D8 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D8 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D8 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D10 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D10 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D10 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D10 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D10 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D10 RCV report in Excel format  
Cast Vote Record (Raw data) - JSON CVR export file format       Cast Vote Record in JSON format
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat: 12

Preliminary Report 12
Report PDF Text Excel XML/Zip
Summary Summary in PDF format   Summary in Excel format Summary in XML format
Statement of the Vote Statement of the Vote in PDF format   Statement of the Vote in Excel format  
District and Neighborhood Statement of the Vote District and Neighborhood Statement of the Vote in PDF format   District and Neighborhood Statement of the Vote in Excel format  
Ranked-Choice Voting: District Attorney Short Report RCV Settings Legend District Attorney RCV report in PDF format   District Attorney RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: District Attorney Detailed Report RCV Settings Legend District Attorney RCV report in PDF format   District Attorney RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Public Defender Short Report RCV Settings Legend Public Defender RCV report in PDF format   Public Defender RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Public Defender Detailed Report RCV Settings Legend Public Defender RCV report in PDF format   Public Defender RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D4 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D4 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D4 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D4 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D4 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D4 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D6 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D6 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D6 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D6 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D6 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D6 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D8 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D8 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D8 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D8 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D8 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D8 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D10 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D10 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D10 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D10 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D10 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D10 RCV report in Excel format  
Cast Vote Record (Raw data) - JSON CVR export file format       Cast Vote Record in JSON format
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat: 11

Preliminary Report 11
Report PDF Text Excel XML/Zip
Summary Summary in PDF format   Summary in Excel format Summary in XML format
Statement of the Vote Statement of the Vote in PDF format   Statement of the Vote in Excel format  
District and Neighborhood Statement of the Vote District and Neighborhood Statement of the Vote in PDF format   District and Neighborhood Statement of the Vote in Excel format  
Ranked-Choice Voting: District Attorney Short Report RCV Settings Legend District Attorney RCV report in PDF format   District Attorney RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: District Attorney Detailed Report RCV Settings Legend District Attorney RCV report in PDF format   District Attorney RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Public Defender Short Report RCV Settings Legend Public Defender RCV report in PDF format   Public Defender RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Public Defender Detailed Report RCV Settings Legend Public Defender RCV report in PDF format   Public Defender RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D4 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D4 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D4 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D4 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D4 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D4 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D6 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D6 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D6 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D6 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D6 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D6 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D8 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D8 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D8 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D8 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D8 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D8 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D10 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D10 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D10 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D10 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D10 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D10 RCV report in Excel format  
Cast Vote Record (Raw data) - JSON CVR export file format       Cast Vote Record in JSON format
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat: 10

Preliminary Report 10
Report PDF Text Excel XML/Zip
Summary Summary in PDF format   Summary in Excel format Summary in XML format
Statement of the Vote Statement of the Vote in PDF format   Statement of the Vote in Excel format  
District and Neighborhood Statement of the Vote District and Neighborhood Statement of the Vote in PDF format   District and Neighborhood Statement of the Vote in Excel format  
Ranked-Choice Voting: District Attorney Short Report RCV Settings Legend District Attorney RCV report in PDF format   District Attorney RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: District Attorney Detailed Report RCV Settings Legend District Attorney RCV report in PDF format   District Attorney RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Public Defender Short Report RCV Settings Legend Public Defender RCV report in PDF format   Public Defender RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Public Defender Detailed Report RCV Settings Legend Public Defender RCV report in PDF format   Public Defender RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D4 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D4 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D4 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D4 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D4 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D4 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D6 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D6 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D6 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D6 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D6 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D6 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D8 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D8 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D8 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D8 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D8 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D8 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D10 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D10 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D10 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D10 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D10 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D10 RCV report in Excel format  
Cast Vote Record (Raw data) - JSON CVR export file format       Cast Vote Record in JSON format
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat: 9

Preliminary Report 9
Report PDF Text Excel XML/Zip
Summary Summary in PDF format   Summary in Excel format Summary in XML format
Statement of the Vote Statement of the Vote in PDF format   Statement of the Vote in Excel format  
District and Neighborhood Statement of the Vote District and Neighborhood Statement of the Vote in PDF format   District and Neighborhood Statement of the Vote in Excel format  
Ranked-Choice Voting: District Attorney Short Report RCV Settings Legend District Attorney RCV report in PDF format   District Attorney RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: District Attorney Detailed Report RCV Settings Legend District Attorney RCV report in PDF format   District Attorney RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Public Defender Short Report RCV Settings Legend Public Defender RCV report in PDF format   Public Defender RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Public Defender Detailed Report RCV Settings Legend Public Defender RCV report in PDF format   Public Defender RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D4 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D4 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D4 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D4 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D4 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D4 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D6 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D6 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D6 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D6 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D6 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D6 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D8 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D8 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D8 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D8 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D8 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D8 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D10 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D10 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D10 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D10 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D10 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D10 RCV report in Excel format  
Cast Vote Record (Raw data) - JSON CVR export file format       Cast Vote Record in JSON format
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat: 8

Preliminary Report 8
Report PDF Text Excel XML/Zip
Summary Summary in PDF format   Summary in Excel format Summary in XML format
Statement of the Vote Statement of the Vote in PDF format   Statement of the Vote in Excel format  
District and Neighborhood Statement of the Vote District and Neighborhood Statement of the Vote in PDF format   District and Neighborhood Statement of the Vote in Excel format  
Ranked-Choice Voting: District Attorney Short Report RCV Settings Legend District Attorney RCV report in PDF format   District Attorney RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: District Attorney Detailed Report RCV Settings Legend District Attorney RCV report in PDF format   District Attorney RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Public Defender Short Report RCV Settings Legend Public Defender RCV report in PDF format   Public Defender RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Public Defender Detailed Report RCV Settings Legend Public Defender RCV report in PDF format   Public Defender RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D4 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D4 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D4 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D4 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D4 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D4 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D6 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D6 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D6 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D6 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D6 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D6 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D8 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D8 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D8 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D8 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D8 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D8 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D10 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D10 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D10 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D10 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D10 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D10 RCV report in Excel format  
Cast Vote Record (Raw data) - JSON CVR export file format       Cast Vote Record in JSON format
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat: 7

Preliminary Report 7
Report PDF Text Excel XML/Zip
Summary Summary in PDF format   Summary in Excel format Summary in XML format
Statement of the Vote Statement of the Vote in PDF format   Statement of the Vote in Excel format  
District and Neighborhood Statement of the Vote District and Neighborhood Statement of the Vote in PDF format   District and Neighborhood Statement of the Vote in Excel format  
Ranked-Choice Voting: District Attorney Short Report RCV Settings Legend District Attorney RCV report in PDF format   District Attorney RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: District Attorney Detailed Report RCV Settings Legend District Attorney RCV report in PDF format   District Attorney RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Public Defender Short Report RCV Settings Legend Public Defender RCV report in PDF format   Public Defender RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Public Defender Detailed Report RCV Settings Legend Public Defender RCV report in PDF format   Public Defender RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D4 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D4 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D4 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D4 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D4 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D4 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D6 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D6 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D6 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D6 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D6 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D6 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D8 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D8 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D8 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D8 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D8 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D8 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D10 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D10 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D10 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D10 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D10 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D10 RCV report in Excel format  
Cast Vote Record (Raw data) - JSON CVR export file format       Cast Vote Record in JSON format
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat: 6

Preliminary Report 6
Report PDF Text Excel XML/Zip
Summary Summary in PDF format   Summary in Excel format Summary in XML format
Statement of the Vote Statement of the Vote in PDF format   Statement of the Vote in Excel format  
District and Neighborhood Statement of the Vote District and Neighborhood Statement of the Vote in PDF format   District and Neighborhood Statement of the Vote in Excel format  
Ranked-Choice Voting: District Attorney Short Report RCV Settings Legend District Attorney RCV report in PDF format   District Attorney RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: District Attorney Detailed Report RCV Settings Legend District Attorney RCV report in PDF format   District Attorney RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Public Defender Short Report RCV Settings Legend Public Defender RCV report in PDF format   Public Defender RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Public Defender Detailed Report RCV Settings Legend Public Defender RCV report in PDF format   Public Defender RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D4 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D4 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D4 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D4 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D4 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D4 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D6 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D6 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D6 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D6 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D6 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D6 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D8 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D8 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D8 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D8 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D8 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D8 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D10 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D10 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D10 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D10 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D10 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D10 RCV report in Excel format  
Cast Vote Record (Raw data) - JSON CVR export file format       Cast Vote Record in JSON format
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat: 5

Preliminary Report 5
Report PDF Text Excel XML/Zip
Summary Summary in PDF format   Summary in Excel format Summary in XML format
Statement of the Vote Statement of the Vote in PDF format   Statement of the Vote in Excel format  
District and Neighborhood Statement of the Vote District and Neighborhood Statement of the Vote in PDF format   District and Neighborhood Statement of the Vote in Excel format  
Ranked-Choice Voting: District Attorney Short Report RCV Settings Legend District Attorney RCV report in PDF format   District Attorney RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: District Attorney Detailed Report RCV Settings Legend District Attorney RCV report in PDF format   District Attorney RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Public Defender Short Report RCV Settings Legend Public Defender RCV report in PDF format   Public Defender RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Public Defender Detailed Report RCV Settings Legend Public Defender RCV report in PDF format   Public Defender RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D4 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D4 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D4 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D4 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D4 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D4 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D6 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D6 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D6 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D6 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D6 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D6 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D8 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D8 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D8 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D8 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D8 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D8 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D10 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D10 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D10 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D10 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D10 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D10 RCV report in Excel format  
Cast Vote Record (Raw data) - JSON CVR export file format       Cast Vote Record in JSON format
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat: 4

Preliminary Report 4
Report PDF Text Excel XML/Zip
Summary Summary in PDF format   Summary in Excel format Summary in XML format
Statement of the Vote Statement of the Vote in PDF format   Statement of the Vote in Excel format  
District and Neighborhood Statement of the Vote District and Neighborhood Statement of the Vote in PDF format   District and Neighborhood Statement of the Vote in Excel format  
Ranked-Choice Voting: District Attorney Short Report RCV Settings Legend District Attorney RCV report in PDF format   District Attorney RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: District Attorney Detailed Report RCV Settings Legend District Attorney RCV report in PDF format   District Attorney RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Public Defender Short Report RCV Settings Legend Public Defender RCV report in PDF format   Public Defender RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Public Defender Detailed Report RCV Settings Legend Public Defender RCV report in PDF format   Public Defender RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D4 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D4 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D4 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D4 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D4 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D4 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D6 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D6 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D6 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D6 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D6 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D6 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D8 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D8 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D8 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D8 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D8 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D8 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D10 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D10 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D10 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D10 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D10 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D10 RCV report in Excel format  
Cast Vote Record (Raw data) - JSON CVR export file format       Cast Vote Record in JSON format
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat: 3

Preliminary Report 3
Report PDF Text Excel XML/Zip
Summary Summary in PDF format   Summary in Excel format Summary in XML format
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat: 2

Preliminary Report 2
Report PDF Text Excel XML/Zip
Summary Summary in PDF format   Summary in Excel format Summary in XML format
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat: 1

Preliminary Report 1
Report PDF Text Excel XML/Zip
Summary Summary in PDF format   Summary in Excel format Summary in XML format
Statement of the Vote Statement of the Vote in PDF format   Statement of the Vote in Excel format  
District and Neighborhood Statement of the Vote District and Neighborhood Statement of the Vote in PDF format   District and Neighborhood Statement of the Vote in Excel format  
Ranked-Choice Voting: District Attorney Short Report RCV Settings Legend District Attorney RCV report in PDF format   District Attorney RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: District Attorney Detailed Report RCV Settings Legend District Attorney RCV report in PDF format   District Attorney RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Public Defender Short Report RCV Settings Legend Public Defender RCV report in PDF format   Public Defender RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Public Defender Detailed Report RCV Settings Legend Public Defender RCV report in PDF format   Public Defender RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D4 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D4 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D4 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D4 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D4 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D4 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D6 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D6 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D6 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D6 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D6 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D6 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D8 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D8 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D8 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D8 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D8 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D8 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D10 Short Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D10 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D10 RCV report in Excel format  
Ranked-Choice Voting: Board of Supervisors, D10 Detailed Report RCV Settings Legend Board of Supervisors, D10 RCV report in PDF format   Board of Supervisors, D10 RCV report in Excel format  
Cast Vote Record (Raw data) - JSON CVR export file format       Cast Vote Record in JSON format
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat: 0