Pinalawak na mga Serbisyo sa Paghuhulog ng Balota

 

Bisitahin ang pahinang ito sa Nobyembre 1, 2021 upang malaman ang tungkol sa pinalawak na mga serbisyo sa paghuhulog ng balota na magagamit ng mga botante ng San Francisco para sa paparating na eleksyon.