RFP: 2019 Outreach para sa Ranked-Choice Voting (Pagboto sa Pamamagitan ng Pagraranggo ng mga Piniling Kandidato)

voter marking new ballot

 

Ikinalulugod ng Departamento ng mga Eleksyon ang paganunsiyo ng pagkakaroon ng pondo at Request para sa mga Proposal (RFP) para sa 2019 Outreach ng Ranked-Choice Voting.

Nangangailangan ang Departamento ng mga Eleksyon ng mga proposal o mungkahi galing sa mga organisasyong nonprofit at pang-komunidad na samahan para tumulong sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa bagong pormat ng balotang ranked-choice voting at sa bagong sistema sa pagboto, sa mga kasalukuyan at mga inaasahang magiging botante, bago sumapit ang Nobyembre 5, 2019, Pinagsamang Pangmunisipal na Eleksyon.

RFP 2019 Ranked-Choice Voting Outreach (PDF)
Questions and Answers: RFP 2019 Ranked-Choice Voting Outreach (PDF)
Notice of Intent to Award Grants (PDF)