Mga Eleksyon sa mga Ahensiya at Distrito

Voter filling out a paper ballot

 

Sa pahinang ito, inilalagay ng Departamento ng mga Eleksyon ang impormasyon tungkol sa kasalukuyan at mga susunod na eleksyong pang-ahensiya at distrito. Kasama dito ang mga eleksyon sa Community Benefit District, Retirement Board, at Health Service Board.

Para makita ang resulta ng mga nagdaang eleksyon, bisitahin ang pahinang Resulta ng mga Nagdaang Eleksyon.

February 2019 SoMa West Community Benefit District
May 2019 Health Service Board Election
May 2019 Retiree Health Care Trust Board Election