Mga Eleksyon sa mga Ahensiya at Distrito

Voter filling out a paper ballot

 

Sa pahinang ito, inilalagay ng Departamento ng mga Eleksyon ang impormasyon tungkol sa kasalukuyan at mga susunod na eleksyong pang-ahensiya at distrito. Kasama dito ang mga eleksyon sa Community Benefit District, Retirement Board, at Health Service Board.

Para makita ang resulta ng mga nagdaang eleksyon, bisitahin ang pahinang Resulta ng mga Nagdaang Eleksyon.

2019 Noe Valley Community Benefit District Election
2019 Union Square Business Improvement District Election
2019 North of Market/Tenderloin Community Benefit District Election
2019 Civic Center Community Benefit District Election
2019 Downtown Community Benefit District Election