Mga Eleksyon sa mga Ahensiya at Distrito

Voter filling out a paper ballot

 

Sa pahinang ito, inilalagay ng Departamento ng mga Eleksyon ang impormasyon tungkol sa kasalukuyan at mga susunod na eleksyong pang-ahensiya at distrito. Kasama dito ang mga eleksyon sa Community Benefit District, Retirement Board, at Health Service Board.

Para makita ang resulta ng mga nagdaang eleksyon, bisitahin ang pahinang Resulta ng mga Nagdaang Eleksyon.

2022 San Francisco Tourism Improvement District Renewal Election
2020 Fisherman’s Wharf Portside Community Benefit District Election
2020 Castro Community Benefit District Election
2020 Fisherman’s Wharf Community Benefit District Election